Selecteer een pagina

Velux

partner product

Daglicht is essentieel in het leven van mensen, met een aanwijsbaar positief effect op de gezondheid en de gemoedstoestand. Omdat we tegenwoordig 90 procent van onze tijd doorbrengen in gebouwen, en 30% van deze gebouwen geen prettig binnenklimaat heeft, is het zeer belangrijk dat een gebouw comfortabel en gezond is en er voldoende daglicht binnenkomt. De VELUX Groep vindt dan ook dat daglicht de basis zou moeten zijn bij een gebouwontwerp. Al meer dan 70 jaar zorgen producten van VELUX voor een aangenamere leefomgeving onder ieder dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht.

Daglicht laat een gebouw leven en is daarmee een bron van energie voor de gebruikers. Uit onderzoek blijkt dat veel daglicht binnenshuis als prettig wordt ervaren en dat een ontwerp met voldoende daglicht gebruikers een betere leefkwaliteit biedt. Met daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels, speciale modulaire lichtstraten voor commerciële gebouwen en aanverwante producten zoals raamdecoratie, zonwering en elektrische bedieningssystemen op zonne-energie, wil de VELUX Groep een goed binnenklimaat creëren, waarbij het welzijn en het leefcomfort van gebruikers centraal staat.

Om het gebruik van daglicht als bouwsteen in het ontwerpproces te stimuleren organiseert de VELUX Groep al tien jaar de International VELUX Award. Architectuurstudenten worden hiermee uitgedaagd om binnen de gebouwde omgeving het thema ‘Light of Tomorrow’ te verkennen. Om de internationale dialoog over de kwaliteit van daglicht en binnenklimaat in gebouwen tussen professionals in theorie en praktijk te stimuleren, organiseren we iedere twee jaar het internationale Daylight Symposium. Ook hebben we de VELUX Daylight Visualizer en Daglichtcalculator ontwikkeld. Met de VELUX Daylight Visualizer kan het daglichtniveau in een gebouw met de hoogste mate van nauwkeurigheid worden berekend en gevisualiseerd. Met de mede door ingenieursbureau DGMR ontwikkelde Daglichtcalculator kan de daglichttoetreding onder het hellende dak worden getoetst aan de minimale eisen van het BouwBesluit. Beide tools zijn vrij beschikbaar en gratis te downloaden.

Projecten

Contact
VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT De Meern
(030) 662 96 29
info@velux.nl
www.velux.nl
Twitter: @VELUX_NL
Facebook: www.facebook.com/velux.nl

Contactpersoon
Marthijn Reekers