Selecteer een pagina

Privacy beleid

Dit privacy beleid geldt voor iedereen die de website www.livingdaylights.nl bezoekt.

 

1. Beheer
De website www.livingdaylights.nl .com staat onder beheer van Imago Bouwers. De contactgegevens zijn te vinden op www.imagobouwers.nl.

 

2. Gegevens van bezoekers
www.livingdaylights.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

–   Het sturen van één of meerdere mails met een bevestiging, maar niet beperkt tot, voor de  nieuwsbrief.
–  Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.livingdaylights.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 

3. Disclaimer
www.livingdaylights.nl is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

4. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan www.livingdaylights.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

5. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.livingdaylights.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

6. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.livingdaylights.nl kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.livingdaylights.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.