Selecteer een pagina

Disclaimer

Stichting Living Daylights doet haar best om de informatie op deze website op zorgvuldige wijze samen te stellen. De website wordt continu verbeterd en uitgebreid. Toch kan Stichting Living Daylights op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website van Stichting Living Daylights kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting Living Daylights aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

 

Verwijzingen naar externe links
Verwijzingen op deze website voeren mogelijk naar internetsites die niet door Stichting Living Daylights beheerd worden. Stichting Living Daylights kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

 

Auteursrechten
Vrijwel alle auteursrechten op de inhoud van de website van Stichting Living Daylights komen toe aan Stichting Living Daylights. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Living Daylights.

 

Wijzigingen
Stichting Living Daylights behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.livingdaylights.nl van kracht.